/cache/workgroups/kammerstuck/kammerstueck_x_nino_web-w900h900_w380_h318_thumb.jpg

»kammerstück x«2010, 48 × 57.5 cm

Kunstmuseum Winterthur, 2007

Pia Fries. Schwarzwild, 2006

Sight Mapping, 2002

Sight Mapping, 2002

Krapprhizom Luisenkupfer Video

»en détail & en gros« Overbeck-Gesellschaft, Lübeck 2000

»en détail & en gros« Overbeck-Gesellschaft, Lübeck 2000

»barke«

»barke«2011, 50 x 70 cm

Super-Abstr-Action, 2000

Super-Abstr-Action, 2000

»bolted cover 2«

»bolted cover 2«2009, 100 × 70 cm

»wogen/walten«

»wogen/walten«2014, 80 x 60 cm

Kunstmuseum Bonn, 2010

Kunstmuseum Bonn, 2010

 Pia Fries. Merian´s Surinam, 2009

Pia Fries. Merian´s Surinam, 2009